กลับหน้าหลักเกี่ยวกับองค์กรแผนงานแผนงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องติดต่อสอบถามดาวน์โหลดข้อมูล
 
 
โครงการใหม่
  แนะนำโยธาธิการและผังเมือง  
 

       กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นองค์กรหลักด้านการผังเมืองและด้านช่างที่บูรณาการแผน/ผัง เพื่อกำกับ ชี้นำ ดำเนินการ และส่งเสริมในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการอนุรักษ์ในพื้นที่เมืองและชนบทของประเทศ ตลอดจนการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์สุขแห่งสาธารณชน

 
     
   
   
  ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การประมูลจ้างด้วยวิธีใหม่ .. - 29 พ.ค 4  
  ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างเข .. - 22 ส.ค 49  
  ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การประมูลจ้างด้วยวิธ .. - 28 ส.ค 49  
     
     
     
     
     
     
 
ข่าวทั้งหมด
 
แหล่งข้อมูล
หน่วยงานต่างๆ
ระบบสืบค้นผังเมือง Meta Data
ฐานข้อมูลผังเมืองรวม
งานวางผังเมืองรวม
โครงการจัดทำผังประเทศและภาค
หลักสูตร e-Learning
ศูนย์ปฏิบัติการ กรมฯ
 
  ::>>ประมูลจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองท่าตะเภา วัดบางเล็ก หมู่ที่ 4 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพร
  ::>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจัดจ้างเหมาก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองแพร่
  ::>>ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน
 
ข่าวทั้งหมด
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  ความรู้เรื่องช่าง
  ความรู้เรื่องผังเมือง
  ยื่นคำร้องต่างๆ
   
   
   
   
   
   
สงวนลิขสิทธิ์ ? โดย กรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์
เลขที่ ไม่รู้
เบอร์โทรศัพท์กลาง : ไม่รู้
เว็ปไซท์นี้สามารถแสดงผลได้ดีที่สุดด้วย IE 5 ขึ้นไป ที่ความละเอียด 800 x 600 และ 1,024 x 768 : webmaster